FAQ

Waar zijn de AED’s in Amersfoort?

Er komen gelukkig steeds meer AED’s in Amersfoort beschikbaar voor burgerhulpverleners. Om goed beschikbaar te zijn, moeten deze worden aangemeld bij Hartslagnu. Wij hebben er voor gekozen om geen complete lijst in dit handboek te zetten omdat deze lijst steeds aan verandering onderhevig is en veel AED’s niet 24/7 beschikbaar zijn. U kunt in de nieuwe app van HartslagNu onder “AED’s in de buurt” zien welke AED’s bij u thuis of in de omgeving waar u verblijft beschikbaar zijn. Als u in de buurt bent van het slachtoffer, ontvangt u bij uw alarmering de lokatie van de dichtsbijzijnde op dat moment beschikbare AED per SMS of appbericht. U ontvangt daarbij tevens de code om een eventueel slot te openen.

Hoewel de aanbeveling van de Hartstichting is om buitenkasten niet af te sluiten maar te verzegelen, hebben de meeste AED-eigenaren dat toch gedaan uit angst voor verlies of diefstal. De 112-meldkamer beschikt niet over de codes, alleen het alarmeringssysteem.

Kent u een AED-eigenaar? Spreek hem/haar aan en vraag of de AED is aangemeld bij HartslagNu voor het reanimatienetwerk. Suggereer dat de AED in een buitenkast geplaatst wordt, zodat deze op 24/7 basis beschikbaar is.

Veelgestelde vragen over burgerhulpverleners (Hartstichting)

Vragen bij Hartslag Nu

Aansprakelijkheid burgerhulpverlener

Op ieder mens rust de plicht, om naar vermogen, een medemens in nood te helpen.

In een reanimatie situatie is dringende hulpverlening per definitie nodig. Het slachtoffer is niet in staat om u toestemming te geven of u te verbieden hem te helpen. U moet dus handelen als u dat kunt en volgens de regels die u geleerd heeft op de reanimatiecursus. Alleen als u direct een niet-reanimatiepenning ziet, of u zeker weet dat het slachtoffer niet gereanimeerd wil worden, ziet u er van af. Als u dan naar beste weten en kunnen reanimeert, kunt u voor de eventueel nadelige gevolgen daarvan niet aansprakelijk worden gesteld. Alleen als u bewust en expres van uw opleidingslessen afwijkt en iets doet wat het slachtoffer schade oplevert is een risico voor aansprakelijkstelling. Zie ook hier http://ikehbo.nl/eerste-hulp-bij-ongelukken/hulpverlenen/verplicht-of-niet.php.

Vrijwilligersverzekering

In Amersfoort geldt nog het volgende (citaat van de website van indebuurt033):

Ben ik verzekerd tijdens het vrijwilligerswerk?

In opdracht van de gemeente Amersfoort heeft Indebuurt033 een collectieve vrijwilligersverzekering afgesloten, de Vrijwilligerspolis bij Vrijwilligersnet Nederland. Via deze verzekering zijn alle vrijwilligers(organisaties) in Amersfoort automatisch verzekerd. Hier vallen ook mantelzorgers en vrijwilligers van bewonersinitiatieven onder, want de verzekering geldt voor “iedere vrijwilliger die in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht t.b.v. anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.”

Het gaat om een aansprakelijkheidsverzekering voor vrijwilligers, organisaties en mantelzorgers, een ongevallen- en rechtsbijstandverzekering. Voor bestuursleden van vrijwilligersorganisaties is er een bestuursaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Collectieve vrijwilligersverzekeringen zijn bedoeld als een aanvulling op de eigen verzekering (geen vervanging van). Meer informatie op de website van VrijwilligersnetNederland.

Vragen over de Vrijwilligerspolis? Neem contact op met Vrijwilligersnet Nederland, via e-mail info@vrijwilligersnetnederland.nl of telefoon (040) 219 3400 (calamiteitennummer: 06 20880957).”

Op de website van Vrijwilligersnetnederland staat een brochure met meer uitleg en de polisvoorwaarden.

Niet verzekerde schade?

Mocht u als vrijwilliger werkzaam voor ons, of als burgerhulpverlener opgeroepen door HartslagNu, schade geleden hebben tijdens uw vrijwilligerswerkzaamheden en problemen hebben om deze schade vergoed te krijgen onder een van deze verzekeringen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen op info@reanimatienetwerk-amersfoort.nl. Wij zullen dan kijken of en hoe wij u verder kunnen helpen.

Wilt u ons nog op een andere manier helpen?

Wilt u ons netwerk nog op een andere manier helpen?

U kunt ons ook helpen als AED-controleur, wijkcoördinator, website beheerder, etc. Kijk voor meer info op https://www.reanimatienetwerk-amersfoort.nl/Organisatie/Vrijwilligers/

Overige vragen

Stel uw overige vragen aan info@reanimatienetwerk-amersfoort.nl