Inzet

Inhoudsopgave inzet

Dit handboek is bedoeld als geheugensteuntje na een gevolgde reanimatie-opleiding en vervangt die opleiding niet. Je blijft zelf verantwoordelijk voor het juist toepassen van wat u tijdens uw reanimatie-opleiding heeft geleerd.

Realiteit

Zie hier een mooie video van Hart voor Limburg die goed weergeeft hoe een inzet in de praktijk kan plaatsvinden. Zo werkt het ook in Amersfoort!  Youtube