Alarmering

Nieuw alarmeringsnummer HartslagNu

13 oktober 2020

Vanaf vandaag heeft HartslagNu een nieuw alarmeringsnummer: 097 00515 9109*. Het oude nummer 06 42500512 vervalt hiermee. Sla dit nieuwe nummer op in de contactenlijst van jouw telefoon en geef het een afwijkende ringtone. Zo valt het extra op als wij je oproepen.

Lees hoe je dat doet >

De melding

Op het moment dat er ergens iemand onwel raakt, zullen de overige aanwezige personen gaan kijken wat er aan de hand is. De ervaring leert dat er al gauw 112 wordt gebeld. Dit is ook essentieel. De allereerste actie na aantreffen van een bewusteloze persoon is altijd: zo snel mogelijk 112 (laten) bellen.

Wijs het liefst iemand aan om 112 te bellen en vertel hem te melden dat er een bewusteloze persoon is. Vraag hem om de verbinding niet te verbreken en de telefoon op luidsprekerstand bij het slachtoffer neer te leggen. De meldkamer kan zo meeluisteren en instructies geven.

Bel alleen zelf als er niemand anders in de buurt is.

Binnengekomen op de 112-alarmcentrale zal er worden gevraagd welke hulpdienst er nodig is en in welke plaats. Meld dat je een ambulance nodig hebt in Amersfoort. En niet meer! De centralist van de 112-alarmcentrale zal de melder dan doorverbinden met de regionale meldkamer ambulancezorg (MKA). Dit alles hoeft, mits goed uitgevoerd, niet langer te duren dan 10 seconden.

De centralist van de MKA zal een aantal vragen gaan stellen:

  • Plaats, straat, huisnummer, telefoonnummer melder.
  • Bewustzijn aanwezig/afwezig, ademhaling aanwezig/afwezig , gelaatskleur wit/blauw.

Op het moment dat de centralist vaststelt of een sterke verdenking heeft dat het om een reanimatie gaat zal hij/zij de volgende acties ondernemen:

  • inzetten ambulance(s)
  • inzetten First responder-team brandweer
  • inzetten politie
  • inzetten burgerhulpverleners via HartslagNu
  • reanimatie-instructie geven aan de melder.

Inzet van burgerhulpverleners via HartslagNu

In dit wervingsfilmpje van HartslagNu wordt uitgelegd hoe het systeem werkt.

Hoe gaat de inzet van burgerhulpverleners nu in de praktijk werken? Wanneer bij 112 een melding van een mogelijke hartstilstand binnenkomt, stuurt de Meldkamer Ambulancezorg (MKA) altijd twee ambulances naar het slachtoffer en wordt HartslagNu geactiveerd. Er wordt dan een oproep verstuurd naar een groep burgerhulpverleners die het dichtst bij het slachtoffer aanwezig zijn. De burgerhulpverlener ontvangt een oproep via de HartslagNu app op de smartphone of via een sms.

HartslagNu bestaat uit een database met aangemelde burgerhulpverleners, in het bezit van een reanimatiecertificaat, en aangemelde AED’s.

HartslagNu zoekt eerst het adres van het slachtoffer op. Vanuit dit adres wordt een zogenaamde 6-minutenzone opgezet. Een 6-minutenzone is het gebied waarin de burgerhulpverleners binnen 6 minuten bij het slachtoffer kunnen zijn met een gemiddelde snelheid van 15 km/uur. Er wordt gezocht naar alle burgerhulpverleners van wie de ‘huidige locatie’ of de opgegeven locatie in het account in een bepaalde cirkel rond het adres van het slachtoffer ligt. Er wordt gestreefd naar een ideale verdeling van de burgerhulpverleners, een deel gaat rechtstreeks naar het slachtoffer en een deel via een AED. De cirkel wordt door de computer bepaald:

Zie hier de beschrijving van HartslagNu (maart 2020):

Wat houdt de nieuwe alarmeringsstraal in?
In samenwerking met de Universiteit van Twente hebben we afgelopen jaar onderzocht wat een verbetering van de huidige alarmering zou zijn. Dit onderzoek liet zien dat we moeten gaan werken met een aantal variabelen om zo een optimale alarmeringsstraal te bepalen. We gaan hierbij uit van de meest ideale situatie tijdens een reanimatie waarbij we vijf burgerhulpverleners en twee AED’s zo snel mogelijk ter plaatse hebben.
De alarmeringsstraal stellen we nu vast op basis van:
Maximale straal van 2 km.
Het aantal burgerhulpverleners binnen een gebied (maximaal 100)
Het aantal AED’s binnen een gebied (maximaal 3)
Deze nieuwe wijze van ‘slim’ alarmeren zorgt ervoor dat wij zowel voor plattelandsgebieden als stedelijke gebieden een betere inzet van burgerhulpverleners gaan krijgen. In stedelijke gebieden worden niet teveel burgerhulpverleners opgeroepen en in plattelandsgebieden juist meer burgerhulpverleners. Dit altijd met een maximum van 100 op te roepen burgerhulpverleners. Het doel is dat we hiermee maximaal 5 vrijwilligers zo snel mogelijk ter plaatse gaan krijgen.

In een denkbeeldige cirkel rondom een AED bevinden zich burgerhulpverleners die mogelijk opgeroepen kunnen worden om eerst een AED op te halen voordat men zich begeeft naar het slachtoffer. De straal rondom een AED is ongeveer 500 meter. Bij het bepalen van de straal van deze cirkel is rekening gehouden met de tijd die nodig is om via de AED naar het slachtoffer te gaan. Het doel is dat binnen 6 minuten de reanimatie opgestart wordt en een AED aanwezig is. Het kan dus voorkomen dat je bij de ene oproep direct naar het slachtoffer wordt gestuurd en bij een andere oproep eerst langs een AED (dit zijn vooral de burgerhulpverleners die zich dicht bij een AED bevinden). Er worden in het algemeen meer AED’s opgeroepen.

De computer rekent ‘hemelsbreed’  en houdt helaas (nog) geen rekening met obstakels zoals snelwegen, sporen en de Eem. Kan je daardoor niet binnen de 6 minuten bij het slachtoffer komen, dan hoef je niet te gaan.

Kijk voor meer details hier.

Geef aan of je de oproep accepteert of weigert. Dit is van belang voor het oproepen van nog meer burgerhulpverleners.

Alarmering per app bericht of per SMS

Als je de HartslagNu app hebt geïnstalleerd ontvang je een pushbericht via de app. Je ontvangt ook een SMS bericht. Iemand zonder smartphone ontvangt alleen een SMS-bericht.

Oproepbericht per app

De oproep per SMS om direct naar het slachtoffer te gaan bevat bijvoorbeeld een tekst zoals hiernaast weergegeven. 

De route naar het slachtoffer (eventueel via een AED locatie) wordt meegestuurd in de vorm van een URL (link). Met jouw smartphone kun je deze URL activeren en krijg je de route in de vorm van een kaart met hierop de route getekend (Google Maps).

Deze route is niet altijd meteen duidelijk of u moet instellingen wijzigen voor het type voertuig. Kijk dan ook op uw HartslagNu app. Daar staat ook een route op.

Je wordt gevraagd de oproep te accepteren of te weigeren (in de app). Ga je, accepteer de oproep dan. Via SMS opgeroepen? SMS dan “ja” terug als je gaat.

Annuleren oproep

Als de computer 5 acceptaties heeft ontvangen worden de overige opgeroepen burgerhulpverleners geannuleerd. Annulering is ook handmatig door de 112-meldkamer mogelijk; zij doen dit bijvoorbeeld als ze uit nadere informatie begrijpen dat het toch geen reanimatie is, of dat er sprake is van een gevaarlijke situatie of dat het slachtoffer een baby blijkt te zijn.

Naar de incident locatie

Wanneer u een oproep heeft ontvangen en u bent in de gelegenheid om hulp te verlenen, gaat u zo snel mogelijk naar het opgegeven adres nadat u de oproep geaccepteerd heeft. Doe dat veilig! Houdt u aan de verkeersregels (u heeft geen ontheffing) en parkeer auto of fiets zo dat deze de weg niet verspert voor hulpdiensten; denk ook aan het binnenbrengen van een brancard.

Auto/fiets/lopend?

Ga het liefst te voet of op de fiets. Dit is de veiligste en vaak snelste manier van verplaatsen binnen de straal waar u gealarmeerd wordt. Bovendien heb je dan geen voertuig wat in de weg staat voor de professionele hulpdiensten. Als zij arriveren, moeten ze hun voertuig namelijk dichtbij het incident kunnen parkeren. Ben je toch een keer met de auto? Zorg dan dat je de auto goed aan de kant parkeert en houd je altijd aan de verkeersregels op de weg naar het incident. Je hebt geen bijzondere rechten als burgerhulpverlener!

Realiteit

Zie hier een mooie video van Hart voor Limburg die goed weergeeft hoe een inzet in de praktijk kan plaatsvinden. Zo werkt het ook in Amersfoort!  Youtube