Herken een hartinfarct

Voorkomen van een reanimatie is nog beter.

Herkent u een hartinfarct, bel dan meteen 112. Zo voorkomt u dat er eventueel later gereanimeerd moet worden. Voor alle duidelijkheid: bij een hartinfarct hoeft er niet gereanimeerd te worden. Het slachtoffer is immers bij bewustzijn en ademt nog; hij/zij moet wel zo snel mogelijk naar het ziekenhuis (laat het vervoer over aan de ambulance).

Kijk hieronder hoe u een hartinfarct kunt herkennen. Let op de verschillen tussen symptomen bij mannen en vrouwen.

Of download het herkenkaartje voor een hartinfarct. PZ128_Herkenkaartje_Hartinfarct_2017

Andere signalen van hart- en vaatproblemen herkennen: https://www.hartstichting.nl/medisch-onderzoek/herkennen-signalen