Na de inzet

Na inzet AED terugbrengen

Degene die de AED heeft opgehaald brengt deze ook weer terug weer terug naar de AED kast. De beheerder van de AED krijgt automatisch bericht dat de AED mogelijk is gebruikt en nagekeken dient te worden. Hang de AED in de buitenkast op, doe de kap erop en sluit het cijferslot (door het op 0000 te zetten). Lukt dat niet, meld dat dan aan ons (zie volgende item).

Gebruik AED aan ons melden

Wij willen als beheerder van het netwerk ook graag weten dat de AED is ingezet (bij sommige AED’s krijgen wij hiervan automatisch bericht). Wij vragen u dan ook om het gebruik van de AED te melden via e-mail naar wijken@reanimatienetwerk-amersfoort.nl of door te bellen naar 033-833 0 833 – optie 1; geen gehoor, laat een voicemail achter met uw terugbelnummer). Wij seinen de beheerder in of nemen zelf maatregelen om de AED weer gebruiksgereed te maken

Ook bij gebruik van de overige spullen zoals doek, scheermes, beademingsmasker en schaar kunt u die melding maken. Wij zorgen dan voor reiniging beademingsmasker en schaar plus aanvulling van alle hulpmiddelen, via onze vrijwilligers of door contact op te nemen met de eigenaar.

AED weer gebruiksgereed maken

Indien u beheerder bent van de AED moeten de volgende werkzaamheden plaatsvinden.

  • Wisselen elektrodes (en soms de accu).

De gebruikte elektrodes kunt u bij de AED laten. Zoals u op de cursus heeft geleerd, kunnen de elektrodes maar eenmalig worden gebruikt maar afhankelijk van type en leverancier wel worden omgeruild en gerecycled. Dit betekent dat deze moeten worden vervangen als de verpakking open is geweest. Het wisselen van de elektrodes is eenvoudig als het volgens de instructie gedaan wordt. Indien een elektrische schok aan het slachtoffer is toegediend moet in sommige gevallen ook het accupakket vervangen worden. Bij sommige AED’s vormen elektrodes en accu één geheel en moet dit pakket dus altijd vervangen worden ook als geen schok is toegediend (bijv. de HeartSine Samaritan).

  • Controleren en reinigen hulpmiddelen

Na iedere inzet is het belangrijk de AED, beademing masker en schaar op een passende wijze te reinigen. Let op, AED alleen waar nodig met vochtige doek afnemen.

AED-eigenaren kunnen de gebruikskosten van de AED declareren bij de regionale ambulancedienst als er een ambulance ter plaatse is geweest. Kijk hier voor de details.

Nazorg voor u zelf en evt. contact met anderen

Kijk hier voor informatie over nazorg voor u zelf als burgerhulpverlener. Hier staat ook informatie over het initiatief Hart4all, waarmee (familie van het) slachtoffer en burgerhulpverleners desgewenst met elkaar in contact kunnen komen.

In de loop van 2020 wordt verwacht dat HartslagNu een alternatieve manier invoert om contact te krijgen met anderen die bij de reanimatie betrokken waren: HartslagSamen. Meer informatie volgt wanneer de invoering in onze regio aan de orde is.