Niet opgeroepen?

Reanimatie in de buurt, maar geen oproep ontvangen?

Omdat de computer een cirkel trekt en daarbinnen oproept, kan het voorkomen dat jij geen oproep ontvangt maar iemand die enkele huizen verderop woont wel. Naar mate er meer burgerhulpverleners beschikbaar zijn in de stad, neemt de kans dat je een daadwerkelijke oproep ontvangt af. De computer alarmeert de mensen die het dichtst bij het slachtoffer zijn en/of de AED zijn.

Het kan ook voorkomen dat burgerhulpverleners en/of AED’s tijdelijk niet beschikbaar zijn gemeld. Zij worden dan niet meegenomen in de alarmering. De beschikbaarheid kan de burgerhulpverlener zelf aangeven in het eigen account. De beschikbaarheid van een AED wordt door de beheerder van de AED ingesteld.

Check voor de veiligheid ook uw gegevens in HartslagNu en uw telefooninstellingen. Zie daar ook wat te doen als u de SMS laat ontvangen heeft.

Geen alarmering HartslagNu

Het kan voorkomen dat er in jouw omgeving een reanimatie heeft plaatsgevonden, maar dat HartslagNu niet is ingeschakeld. Dit is dan een beslissing van de 112-meldkamer. Burgerhulpverleners worden bijvoorbeeld niet opgeroepen als er sprake is van een mogelijk gevaarlijke situatie (op een gevaarlijke plek, bij geweld) of in situaties waarvoor zij niet zijn opgeleid (aanrijding met veel letsel, baby’s). Ook als er al een effectieve reanimatie plaatsvindt (bijv. een BHV-team met een eigen AED) wordt de burgerhulpverlening niet opgestart. 

Navragen waarom je niet bent opgeroepen

Wij hebben geen informatie over waarom je niet bent opgeroepen; wij kunnen je vragen hierover dan ook niet beantwoorden. Check altijd eerst je instellingen van je telefoon (kijk hier). Mail of bel evt. met de helpdesk van HartslagNu (https://hartslagnu.nl/contact/).