Overige hulp/elders in Nederland

Overige hulpverlening na reanimatie

Als professionele hulpverleners de reanimatie van u overgenomen hebben, vraag dan of u nog anders kunt helpen.

Nuttige hulp die u kunt verlenen als u zelf niet aan het reanimeren bent:

  1. zeker stellen dat de deur open staat voor andere hulpverleners;
  2. werkplek voor de ambulance vrijmaken – tafels en stoelen aan de kant zetten;
  3. ruimte maken voor een brancard;
  4. het ambulancepersoneel helpen met het binnenbrengen van hun apparatuur;
  5. vragen wie gebeld heeft en wat er precies gebeurd is en of de patiënt bekend is met een ziekte/medicijnen gebruikt; geef dat door aan het ambulancepersoneel bij hun aankomst;
  6. toeschouwers (geen familie) die geen rol hebben bij de reanimatie vriendelijk verzoeken de ruimte te verlaten; familie, indien gewenst, ondersteunen;
  7. een infuuszak omhoog houden;
  8. meehelpen de patiënt op de brancard te leggen en de brancard naar de ambulance te brengen.

Doe dit allemaal spontaan vóórdat de professionele hulpverleners aanwezig zijn; na aankomst van professionele hulpverleners alleen op hun verzoek of in overleg met hen. Dring uzelf niet op. Zij hebben het druk om het slachtoffer te redden!

Bent u niet meer nodig en heeft u meegeholpen bij de reanimatie, meldt u dan af (meestal bij de politie, die wil vaak uw gegevens noteren) en verlaat dan de plaats van het incident.

Bedenk dat de professionele hulpverleners heel druk zijn met het behandelen van de patiënt en dus mogelijk geen tijd hebben om u te bedanken voor uw inzet.

Oproep elders in het land

U kunt ook opgeroepen worden in een andere gemeente dan Amersfoort indien u heeft aangegeven opgeroepen te kunnen worden op basis van uw locatie, en de GPS functie van uw smartphone aanstaat. Dit geldt voor heel Nederland.