Reanimeren

Zorg eerst voor uw eigen veiligheid en hygiëne

Voor je begint met reanimeren, let dan op de volgende belangrijke punten:

 • Je veiligheid op de weg er naar toe: als je ter plaatse gaat, is het belangrijk om hier op een veilige manier te komen en altijd uw eigen veiligheid als belangrijke pijler te beschouwen.
 • Je eigen hygiëne: als je bij het slachtoffer bent is het belangrijk om aandacht te hebben voor je eigen hygiëne. Pas op met bloed en braaksel en kijk of er bij de AED mondkapjes en aanwezig zijn om te gebruiken. Gebruik evt. een eigen kiss-of-life sleutelhanger. Om je eigen veiligheid te waarborgen, mag je het beademen achterwege laten (“Hands Only CPR”) als beademing niet veilig/hygiënisch kan.
 • Kijk, denk, handel: Is je eigen veiligheid op de incidentlocatie verzekerd: kijk eerst of je het veilig kunt maken om te reanimeren. Zo niet, reanimeer dan niet en verlaat de locatie.

 Aantreffen niet-reanimeerpenning

Een burgerhulpverlener mag de reanimatie niet inzetten of staken bij aantreffen van een niet-reanimeerpenning of een niet reanimeer tattoo. Kijk voor de details hier.

Slachtoffer op de rug leggen op een harde ondergrond

Het slachtoffer dient op zijn rug te liggen op een harde ondergrond.

Ligt het slachtoffer op de buik: kijk hier hoe u het slachtoffer moet omdraaien op zijn rug.

Verplaats zonodig het slachtoffer als hij op een gevaarlijke plek ligt (bijv. op straat) of op een plek ligt waar u niet goed kunt reanimeren. Pas hiervoor de Rautek-methode toe. Kijk hier hoe dat moet.

Zit het slachtoffer in de auto: kijk hier hoe u het slachtoffer uit de auto haalt.

(Youtube filmpjes van het Oranje Kruis)

Reanimeren

Pas de NRR reanimatie volgorde toe:

Eerst letten op je eigen veiligheid!

Hartstichting Reanimatie instructie (open link)

De volgende instructiefilmpjes zijn van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR) en worden in de reanimatieopleidingen volgens de methode van de NRR gebruikt.

Reanimeren in afwachting van de AED

Reanimeren na aankomst van de AED

Kernboodschap: start de AED meteen op na aankomst en volg de gesproken instructies van de AED op.

Met één hulpverlener

Met twee hulpverleners

Herkennen van ‘gaspen’ (agonale ademhaling)

Dit is een duidelijk afwijkende ademhaling en een teken van een circulatiestilstand. Als je dit herkent, moet je dus gaan reanimeren.

Let op: filmpje kan als schokkend worden ervaren.

Beademen met hulpmiddelen

Kiss-of-life: 

 • Bekijk uw kiss-of-life een keer rustig zodra u een nieuwe gekregen heeft.
 • Kijk goed welke kant boven moet liggen (tekst leesbaar, this side up). Lees de tekst door.
 • Als er een eenweg ventiel is, hoort een deel in de mond van het slachtoffer.
 • Als de kiss-of-life elastieken uiteinden heeft, kunt u deze over de oren van het slachtoffer plaatsen, zodat het goed blijft zitten.
 • Blaas niet uitsluitend op het einde van het ventiel aan uw kant; de lucht die u inblaast ontsnapt dan. Voer mond-op-mondbeademing uit, zoals u dat geleerd heeft, met het plastic doekje tussen uw mond en die van het slachtoffer.
 • Knijp de neus dicht zoals u dat geleerd heeft.
 • Als het slachtoffer uitademt, laat dan uw mond los, zoals u dat ook bij de normale mond-op-mondbeademing zou doen. De uitblaaslucht van het slachtoffer ontsnapt dan onder het doekje naar de zijkanten. Druk het plastic doekje dus niet aan; anders kan de lucht niet ontsnappen.

Pocket masker

 • Veel rescuekits bevatten een pocket masker. Druk het ventiel uit en plaats zonodig een los ventiel op de opening in het masker.
 • Plaats het masker over mond en neus van het slachtoffer. Omdat het pocket masker ook over de neus van het slachtoffer past, hoeft u de neus niet dicht te knijpen.
 • Als er een elastiek aan het masker zit, plaats dat dan om het hoofd van het slachtoffer zodat het masker op zijn plaats blijft zitten.
 • Blaas door het ventiel terwijl u met uw beide handen de plastic rand van het masker goed aandrukt op het gezicht van het slachtoffer.

Snelle kantelmethode

Als tijdens het reanimeren de maaginhoud in de mond komt, pas dan de snelle kantelmethode toe. Kijk hier hoe dat moet. Let op het hoofd!

(Youtube filmpje van EHBOcursus.nl)

Stabiele zijligging

Ademt het slachtoffer wel, maar is hij bewusteloos, leg het slachtoffer dan in de stabiele zijligging. Controleer zijn ademhaling regelmatig. Hoor, voel of zie je die niet meer, draai het slachtoffer dan op zijn rug en start de reanimatieprocedure.

Hoe om te gaan met een eventueel aanwezige pacemaker of interne defibrillator (ICD)

Bij hartpatiënten kan een pacemaker of een interne defibrillator (ICD) zijn geplaatst. Een pacemaker zorgt ervoor dat het hart een normaal ritme aanhoudt. Een ICD kan ook een schok geven (vergelijkbaar met de schok van een AED) als de ICD merkt dat het hart niet meer goed slaat.

Als het slachtoffer een pacemaker of een ICD heeft, en toch bewusteloos is en niet ademt, heeft deze apparatuur kennelijk niet (goed) gewerkt.  Je gaat dan gewoon reanimeren. Je sluit dan ook de AED aan. Zie je een litteken en voel je een apparaatje eronder zitten, probeer dan zo mogelijk de elektroden hier niet direct over heen te plakken. Kan het niet anders, plak ze er dan gewoon overheen. Verlies geen tijd met het zoeken naar een pacemaker of ICD. Elke seconde telt!

Sommige van deze apparaten zijn beschermd tegen de schok van een AED. Zo niet, dan kan de pacemaker/ICD vervangen worden als het slachtoffer, dankzij jouw reanimatie en de AED, alsnog met een normale hartslag in het ziekenhuis aankomt.

Reanimatiemateriaal om te downloaden (Hartstichting)

Reanimatiekaartje

Reanimatieposter