Nazorg

Geen bedankje?

Realiseer je dat andere hulpverleners maar op één ding gericht zijn (net als jij): het redden van het slachtoffer. Als zij de reanimatie van je overnemen zonder je te bedanken, kan het zijn dat je je opeens nutteloos en onbegrepen voelt. Zij hebben waarschijnlijk simpelweg geen tijd om aandacht aan je te besteden.  Neem van ons aan dat zij heel blij zijn als ze bij aankomst een burgerhulpverlener bezig zien met reanimeren.  Hun prioriteit is dan echter om het slachtoffer zo snel mogelijk met een stabiele hartslag naar het ziekenhuis te brengen. Neem het niet persoonlijk als ze, voor je gevoel, weinig of geen aandacht aan je besteden. Geef in ieder geval je contactgegevens door aan de aanwezige politie, zodat contact mogelijk is als de familie/het slachtoffer dat wil. Maar reken er niet op. Ook voor het slachtoffer en diens familie is het een emotionele gebeurtenis. Het kan zijn dat zij  niet nog een keer geconfronteerd willen worden met de reanimatie. De verwerking van deze emoties is voor ieder individu anders. Neem het niet persoonlijk als je niets meer hoort.

Onder de privacyregels kunnen de professionele hulpverleners je niet vertellen hoe het met de patiënt gaat als je geen directe familie van het slachtoffer bent. Wij hebben die gegevens ook niet en kunnen je dus niet in contact brengen met het slachtoffer of zijn familie.

Hart4all – contact met familie/slachtoffer

Sinds juni 2019 geeft in Amersfoort het personeel van de tweede ambulance (als daar tijd voor is) zowel het slachtoffer als de burgerhulpverleners een polsbandje van de organisatie Hart4all (https://hart4all.nl). Je kunt met die code inloggen op de website van Hart4all en je contactgegevens achterlaten. Als meer partijen dat doen, kan men met elkaar contact opnemen. Denk wel goed na of je dit wilt. Voor de verwerking kan het belangrijk zijn om het wel te doen, maar er zijn ook mensen die het liever zo snel mogelijk willen vergeten.

Doe je verhaal aan je partner, familie of vrienden

Reanimeren is een zeer indrukwekkende en emotionele ervaring. Het is daarom belangrijk en volstrekt normaal dat je als burgerhulpverlener achteraf je verhaal kan en wil doen. Denk er wel aan dat je de details van het slachtoffer geheim dient te houden. Je mag natuurlijk wel praten over je eigen ervaringen en gevoelens. Doe dat dan ook. Praat met andere hulpverleners die bij de reanimatie aanwezig waren, je partner, vrienden of bekenden. Wissel met andere burgerhulpverleners die er ook bij waren contactgegevens uit, zodat je hen kan bereiken als je daar behoefte aan hent.  Praat, krop het niet op!

Is hiervoor geen gelegenheid voor bij jou in de buurt en heb je toch behoefte je verhaal te vertellen, dan kun je dit aangeven door het evaluatieformulier in te vullen.

Evaluatieformulier

Na elke oproep staat in jouw HartslagNu account en de app een evaluatieformulier klaar. Hierop kun je invullen of je gehoor hebt kunnen geven aan de oproep en hoe de oproep is verlopen. Tevens kun je aanvinken of je behoefte hebt aan een evaluatie- of nazorggesprek. HartslagNu zal dan telefonisch contact met je opnemen.

Het evaluatieformulier kun je vinden bij de noodoproepen in het HartslagNu systeem of de app. Als je op de desbetreffende noodoproep klikt kun je het evaluatieformulier invullen. Wij vragen je altijd na een noodoproep het evaluatieformulier in te vullen, ook als je niet naar de incident locatie bent gegaan.

HartslagSamen

Hoewel de exacte startdatum nog niet bekend is, verwachten wij dat in de loop van 2020 het nieuwe systeem HartslagSamen ook in Amersfoort wordt uitgerold. Via dit systeem kunnen burgerhulpverleners met andere hulpverleners en/of met het slachtoffer of zijn familie in contact komen. Bekijk hier hoe dat werkt.

Verdere nazorgmogelijkheden

Voor verdere ondersteuning en advies kun je terecht bij:

  • Andere (burger-) hulpverleners die betrokken zijn geweest bij de reanimatie als je hen kent. Praat na het verlaten van de woning met elkaar na. Dit is voor veel mensen een goede manier om de gebeurtenis te verwerken. Jullie hebben hetzelfde meegemaakt en begrijpen elkaars gevoelens.
  • De reanimatie-instructeurs die je reanimatie- en AED onderwijs hebben gegeven. Ben je bij ons opgeleid en heb je geen contactgegevens van je instructeur, bel dan met 033-833 0 833 (optie 3) en een van onze vrijwilligers neemt contact met je op. Bij geen gehoor aub een voicemail achterlaten met je terugbelnummer.
  • Sensoor, http://www.federatie.sensoor.nl/ of telefonisch: 0900-0767. Zij zijn dag en nacht bereikbaar voor jouw verhaal.
  • Jouw huisarts. Hij kan zelf ondersteuning bieden en wanneer nodig doorverwijzen naar gespecialiseerde professionele hulp.
  • Stichting Korrelatie via 0900 – 1450 (€ 0,30 per minuut), bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 18.00 uur
  • Hartstichting: een voorlichter van de Infolijn Hart en Vaten: 0900 3000 300 (op werkdagen van 9.00 – 13.00 uur; € 0,45 per gesprek).
  • Bent u (ook) werkzaam bij een professionele hulpdienst of bedrijfshulpverlener, neem dan eventueel contact op met het bedrijfsopvangteam (BOT) van uw organisatie.
  • Slachtofferhulp: op deze pagina staat een aantal indicaties van stress als gevolg van een ingrijpende gebeurtenis. U kunt ook met Slachtofferhulp contact opnemen als u deze symptomen bij u zelf herkent na een reanimatie en zij niet verminderen /overgaan: https://www.slachtofferhulp.nl/Algemeen/De-draad-weer-oppakken/Stressreacties/

Melding van je inzet bij ons netwerk

Na elke inzet stellen wij het op prijs als de betrokken burgerhulpverleners een e-mail sturen naar het volgende adres: info@reanimatienetwerk-amersfoort.nl. De burgerhulpverlener kan daarin aangeven hoe de inzet verlopen is, of er eventuele problemen waren en melden of een gesprek noodzakelijk is. Voor de een zal dit gesprek niet nodig zijn, voor een ander van groot belang.

Werken de bovenstaande nazorgmogelijkheden niet voor je, en heb je  behoefte aan bijstand, bel dan 033-833 0 833 (optie 3). Een vrijwilliger van ons zal je terugbellen. We zullen dan met je bespreken welke hulp wij kunnen bieden.

Meer lezen?

Je staat niet alleen in je emoties na een reanimatie. Wil je hier meer over lezen, dan kunnen we je verwijzen naar het boekje “Help, ik heb gereanimeerd” van Het Oranje Kruis. “Wat het uitvoeren van een reanimatie met je kan doen. Ervaringen, nazorg en aanbevelingen.” Je zult er waarschijnlijk veel van je eigen gevoelens herkennen. Het lezen hiervan kan je helpen te begrijpen dat je hierin niet alleen staat. Dit boekje is bij de plaatselijke en online boekhandel te koop. ISBN 978 90 77259 09 2. Zoek ook op “reanimatie ervaringen” via Google, bijv. bij HartslagNu of Hartveilig Wonen.